תפיסות עומק בקהילות היהודיות במלאבאר בראי בית הכנסת