מגילות קוצין: בין דברי גד החוזה לאגרת רבי יוחנן בן זכאי