קהילת יהודי קוצ'ין בהוויה אשכנזית- שתי מהדורות של ידיעות על יהודי קוצ'ין ביידיש