מרכז מורשת יהדות הודו ומרכז מורשת יהדות קוצ'ין עובדים בשיתוף פעולה ועורכים באופן שגרתי הרצאות ואירועים. 

וידאו הרצאות בזום שנת 2021